AVK

Algemene Voorwaarden en Klantinformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als aanbieder (Van der Hoeven Coaching, Consultancy & Trading) sluit via de website https://www.ubergames.de/. Voor zover niet anders overeengekomen, wordt de toepassing van eventuele door u gebruikte eigen voorwaarden afgewezen.

(2) Consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk handelingsbekwame personenvennootschap die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een contract te sluiten onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden via het online-winkelmandjessysteem.

(3) Het contract komt tot stand via het online-winkelmandjessysteem als volgt:

De voor aankoop bedoelde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. Via de bijbehorende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.

Na het klikken op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan naar bestelling" (of vergelijkbare benaming) en het invoeren van de persoonlijke gegevens, betalings- en verzendvoorwaarden, wordt u een overzicht van de bestellingsgegevens getoond.

Als u een onmiddellijke betalingsmethode (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) gebruikt, wordt u naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online winkel geleid of naar de website van de aanbieder van de onmiddellijke betalingsmethode.

Indien u wordt doorgestuurd naar het betreffende onmiddellijke betalingssysteem, maakt u daar de nodige selectie en invoer van uw gegevens. Ten slotte worden u de bestellingsgegevens getoond op de website van de aanbieder van de onmiddellijke betalingsmethode of nadat u terug naar onze online winkel bent geleid.

Voor het verzenden van de bestelling heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling te verzenden via de bijbehorende knop ("betalingsplichtig bestellen", "kopen" / "nu kopen", "betalingsplichtig bestellen", "betalen" / "nu betalen" of vergelijkbare benaming) verklaart u juridisch bindend de aanvaarding van het aanbod, waardoor het contract tot stand komt.

(4) De afhandeling van de bestelling en de verzending van alle in verband met de sluiting van het contract vereiste informatie gebeurt deels geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, de ontvangst van e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Bijzondere afspraken met betrekking tot aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna

In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; "Klarna") bieden wij de volgende betalingsopties aan. De betaling geschiedt telkens aan Klarna:

Factuur ("Pay Later"): De Klarna factuurvoorwaarden voor Duitsland vindt u onder https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/invoice; de voorwaarden voor de optie tot verlenging van de betalingstermijn vindt u onder https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/due_date_extension.
Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of betaling in termijnen en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband sturen wij uw gegevens in het kader van de aankoopinitiatie en afhandeling van het koopcontract door aan Klarna voor het doel van adres- en kredietcontrole. Wij vragen uw begrip dat wij u alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan.

Meer informatie over Klarna en de gebruiksvoorwaarden voor Duitsland vindt u onder https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user en https://www.klarna.com/de/.

(2) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"

Bij het kiezen van een betaalmethode die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betaalmethoden via "PayPal" worden weergegeven onder een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website en tijdens het online bestelproces. Voor de betalingsafhandeling kan "PayPal" gebruik maken van andere betalingsdiensten; indien hiervoor specifieke betalingsvoorwaarden gelden, wordt u hier apart op gewezen. Meer informatie over "PayPal" vindt u onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

(3) Betaling via "Mollie"

Bij het kiezen van een betaalmethode die wordt aangeboden via "Mollie", wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie").
De afzonderlijke betaalmethoden via "Mollie" worden weergegeven onder een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website en tijdens het online bestelproces. Voor de betalingsafhandeling kan "Mollie" gebruik maken van andere betalingsdiensten; indien hiervoor specifieke betalingsvoorwaarden gelden, wordt u hier apart op gewezen. Meer informatie over "Mollie" vindt u onder https://www.mollie.com/de.
(4) Betaling via SOFORT / Sofortüberweisung
Bij het kiezen van de betaalmethode Sofort / Sofortüberweisung wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT"). De Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Voorwaarde voor het gebruik van de betaalmethode via SOFORT is dat u beschikt over een hiervoor geactiveerde online bankrekening. Tijdens het betalingsproces in het kader van de bestelling moet u zich dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht bevestigen aan SOFORT. De debitering van uw bankrekening gebeurt direct na het plaatsen van de bestelling. Meer informatie over SOFORT vindt u onder https://www.klarna.com/sofort/.
(5)  Bij het kiezen van een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Shopify Payments" wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: "Shopify"). De afzonderlijke betaalmethoden via Shopify worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper. Voor de afhandeling van betalingen kan Shopify gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor eventueel specifieke betalingsvoorwaarden gelden die apart aan de klant worden meegedeeld. Meer informatie over "Shopify Payments" is te vinden op https://www.shopify.de/payments.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit hetzelfde contractuele verhoudingen.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke rechten bij gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om de goederen bij levering onmiddellijk te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Het niet naleven hiervan heeft geen invloed op uw wettelijke aanspraken bij gebreken.

(3) Voor zover een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen als overeengekomen beschouwd als u voor het plaatsen van de contractverklaring hierover door ons bent geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument verleende bescherming niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de zakelijke relatie met ons en bevoegde rechtbank is onze vestigingsplaats, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gebruikelijke

verblijfplaats op het moment van de aanklacht niet bekend is. Het recht om ook de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank aan te roepen blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verkooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Van der Hoeven Trading

Fregat 91

1991 MD Velserbroek

Nederland

Telefoon: +31 6 13918074

E-mail: klantenservice@ubergames.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform) aan, toegankelijk via https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentengeschillencommissies.

2. Informatie over het totstandkomen van het contract

De technische stappen voor het totstandkomen van het contract, het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Totstandkoming van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

3. Contracttaal, opslaan van de contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelmandjessysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de wettelijk voorgeschreven informatie bij overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden nogmaals per e-mail aan u verzonden.

4. Gedragscodes

4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het keurmerk Käufersiegel van de Händlerbund Management AG, te bekijken op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het betreffende aanbod.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totale prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn op te roepen via een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden afzonderlijk vermeld tijdens het bestelproces en zijn door u te betalen, tenzij er gratis verzending is beloofd.

6.3. De beschikbare betaalmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.4. Voor zover bij de afzonderlijke betaalmethoden niet anders aangegeven, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

7.2. Voor zover u consument bent, is wettelijk bepaald dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft aangewezen dat niet door de ondernemer is genoemd of een persoon die anderszins is aangewezen voor de uitvoering van de verzending.

8. Wettelijk recht op gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld volgens de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de op IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de juridische zekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2023